Telefon: 91 4 691 639

Majątek MOK-u

Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Goleniowska 67
70-847 Szczecin

I MOK
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej przy ul. Goleniowskiej 67 na podstawie decyzji nr 22/96 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 23 maja 1996 r.

II DELTA
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Racławickiej 10. Akt Notarialny Repetytorium A nr 3613/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

Majątek MOK-u 2021

Komentarze zamknięte.