Telefon: 91 4 691 639

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Kultury:

nazwa: Miejski Ośrodek Kultury
adres: ul. Goleniowska 67
70 – 847 Szczecin

telefon stacjonarny: 91 46 91 639
telefon komórkowy: 6
60 704 380

e-mail: sekretariat@mok.szczecin.pl
www:  https://mok.szczecin.pl

NIP: 851-01-07-652
REGON: 000283179

konto: PeKaO SA II oddział Szczecin
95 1240 3927 1111 0000 4099 3674

Klub Delta filia Miejskiego Ośrodka Kultury:

nazwa: Klub Delta
adres: ul. Racławicka 10
70 – 811 Szczecin

telefon: 91 46 47 923

e-mail: biuro@klubdelta.pl
www: http://www.klubdelta.pl

Dział Promocji i Organizacji Imprez:

telefon: 602 618 371; 795 391 919

e-mail: biuro@klubdelta.pl

Komentarze zamknięte.