Telefon: 91 4 691 639

RODO

Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczecinie (Administrator Danych Osobowych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczecinie, 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 67.
  2. Adres e-mail do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.mokszczecin@gmail.com
  3. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji zajęć artystycznych, warsztatów artystycznych, konkursów artystycznych, wydarzeń kulturalnych prowadzonych i organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  9. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz ich przekazywania do Państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.