Telefon: 91 4 691 639

XVIII Jesienny Turniej Recytatorski

REGULAMIN XVIII JESIENNEGO

TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

Szczecin, 14.12.2013 r.

PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĄŁ
ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ W WARSZAWIE

MECENAT SPRAWUJE MIASTO SZCZECIN

I. Konkurs adresowany jest do młodzieży będącej w wieku gimnazjalnym i mieszkającej w województwie zachodniopomorskim. W konkursie mogą brać udział osoby delegowane przez szkoły i placówki kultury oraz nie mające patrona.

II. Wykonawca prezentuje dwa utwory ? poezję i prozę ? przy czym chociaż jeden z tych tekstów musi pochodzić z literatury polskiej. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

PROSIMY O PODANIE NA KARCIE DOKŁADNEGO
CZASU TRWANIA RECYTACJI (np.3′ 40”)

 Organizatorzy pragną uczulić wykonawców na fakt, iż Turniej jest konkursem recytatorskim i bardzo proszą o przestrzeganie czystości tej formy.

III. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia, wraz z potwierdzeniem akredytacji, w terminie do dnia 25.11.2013 r. (Akredytację można wpłacać także w dniu konkursu w biurze organizacyjnym Turnieju). Akredytacja wynosi 35 zł (w tym obiad dla recytatora). Wpłat prosimy dokonywać na konto:

BANK PeKaO S.A. II O SZCZECIN
95 1240 3927 1111 0000 4099 3674
z dopiskiem XVIII JTR

 

IV. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

V. Osoby przyjęte do konkursu zostaną poinformowane o godzinie jego rozpoczęcia.

Planowana godzina 9:30

VI. Przed konkursem odbędą się próby recytatorów oraz zajęcia warsztatowe, a po konkursie indywidualne rozmowy z jurorami.

VII. Jury powołane przez organizatora Turnieju będzie oceniać recytatorów wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

 VIII. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

karta zgłoszenia

PROGRAM

WOJEWÓDZKIEGO

XVIII JESIENNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW


W ROKU JULIANA TUWIMA

14 grudnia 2013 r.

9:45 ? 10:00 inauguracja Turnieju i sprawy organizacyjne

10:00 ? 10:45 próba recytatorów

10:45 ? 11:30 zajęcia warsztatowe

11:30 ? 11:45 rozgrzewka recytatorów

12:00 ? 12:30 ?Romantyczni? dla Gimnazjalistów – prezentacje tekstów nagrodzonych na ogólnopolskim XVIII Jesiennym Turnieju Recytatorskim ?Romantycznie?

12:40 ? 13:20 I Koncert Konkursowy

13:30 ? 14:15 II Koncert Konkursowy

14:30 ? 15:15 III Koncert Konkursowy

15:15 ? 16:45 przerwa obiadowa

16:45 podsumowanie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom, indywidualne rozmowy Recytatorów z jurorami.

Komentarze zamknięte.