Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: Miejski Ośrodek Kultury

Koncert 21.08.2022 r.

18/08/2022

TAJEMNICA ORGANÓW Z KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA W ZDROJACH
SKRYWANA NA TABLICZCE UMIESZCZONEJ NAD MANUAŁEM INSTRUMENTU

koncert Grunenbergowski
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYCZNA PODRÓŻ ŚLADAMI GRÜNEBERGÓW

W niedzielę, 21 sierpnia 2022 (godz.19.30), w kościele pw. św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach, odbędzie się Koncert Grünebergowski realizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczna Podróż Śladami Grünebergów”.

(więcej…)

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

12/04/2022

Запрошує дітей з Українu на безкоштовна інтеграційна мистецька діяльність.
Чекають на вас Польські друзu наші майстерні на вул. Голенівська 67.
• Пластилня у вівторок 16.00 – 17.00, 17.00 – 18.00 і четвер 16.00 – 18.00
• Kераміка y вівторках 16.00 -17.30 і 17.40 – 19.10 i середах 16.00 – 17.00

 

Mieszkania dla uchodźców

14/03/2022

Gmina Miasto Szczecin poszukuje osób zainteresowanych przyjęciem do swoich mieszkań uchodźców z Ukrainy. W przeważającej części są to matki z dziećmi lub rodziny z dziećmi.

Uchwalona została ustawa, która zapewnia finansowe wsparcie osób przyjmujących uchodźców. Ze wszystkimi osobami, które przyjmą uchodźców Gmina Miasto Szczecin zawrze stosowną umowę na dofinansowanie.

Aktualnie miasto ma do zakwaterowania 195 osób, dla których szukane są schronienia.
Prosimy o zgłaszanie ofert na adres email: mieszkania@cudzoziemcy.szczecin.eu

Zbiorowe kwaterowanie rodzin z dziećmi w halach sportowych i innych obiektach nie jest oczekiwanym rozwiązaniem, dlatego licząc na odruch serca prosimy o rozważenie naszej prośby.

Opublikowany w Aktualności 

Rodo

18/10/2021

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Od 25.05.2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679. w sprawie ochrony danych osobowych RODO.
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczecinie (Administrator Danych Osobowych), zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury (MOK) z siedzibą w Szczecinie, 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 67.
Kontakt: 91 46 91 639, sekretariat@mok.szczecin.pl

2. Adres e-mail do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.mokszczecin@gmail.com

3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Mok-u a w szczególności:

• kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury,
• realizacji zajęć, warsztatów, konkursów, wydarzeń organizowanych przez MOK,
• realizacji umów pracowniczych, w tym rekrutacji,
• realizacji umów cywilno – prawnych, w tym wolontariatu,
• korzystaniem z serwisu WWW i analizą ruchu na stronie,

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

• Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495);
• art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO – na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
• art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
• art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
• art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;

5. Mok przetwarza następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko, data urodzenia,
• adres zamieszkania/korespondencji, telefon, e-mail,
• pesel,
• numer rachunku bankowego,
• wizerunek utrwalany podczas wydarzeń organizowanych przez MOK,
• numery IP

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane uprawnionym instytucjom państwowym na podstawie przepisów prawa tj: ZUS, US, a także instytucjom takim jak firmy ubezpieczeniowe, bank właściciela danych. Przekażemy też dane osobowe podmiotom, które na podstawie umów podpisanych z MOK przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

• Przez czas trwania warsztatów, konkursów, zajęć, wydarzeń organizowanych przez MOK,
• Czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym zgodnie z przepisami prawa
• Przez okres korzystania z serwisu

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania-jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

11. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadkach określonych w przepisach prawa, a dobrowolne na podstawie Państwa zgody. W określonych przypadkach nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.