Telefon: 91 4 691 639

Grupa konwersacyjna

Grupa konwersacyjna młodzież i dorośli.

1x 60 min. 80zł/miesiąc

Przyjemne spotkania pozwalające poszerzyć słownictwo oraz rozwinąć umiejętności wypowiedzi ustnej. Zajęcia prowadzone pod okiem lektora, który prowadzi konwersację tylko w języku francuskim.

Zajęcia prowadzi: Pani Agnieszka Paradiuk