Telefon: 91 4 691 639

Komunikat

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie informuje, że w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów dyktowanych stanem epidemii, od 1 do 17 grudnia włącznie:
W budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury jak i jego filii Klubu Delta praca, edukacja artystyczna oraz wydarzenia będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym.
1.
Obowiązujący limit osób podczas imprez okolicznościowych zarówno na zewnątrz oraz wewnątrz wynosi 100 osób. Dystans między stolikami co najmniej 1,5 m. Obowiązuje zasada nie więcej niż
1 osoba na 15 m kw.
2.
Koncerty, spektakle i projekcje filmowe prowadzimy w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 50 proc. miejsc na sali. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.
3.
Zajęcia praktyczne w pracowniach MOK i Klubu Delta prowadzone będą z udziałem nie więcej niż 50 proc. uczestników. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.
4.
W sekretariatach i innych pomieszczeniach administracji zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe podczas bezpośredniej obsługi interesantów, a także jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż
1 osoba.
5.
Powyższe limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, które złożą stosowne oświadczenie na dotychczas obowiązujących zasadach.

Dyrektor MOK w Szczecinie

26. JTR

Wyjątkowy pomysł na Święto Niepodległości. Zbliża się Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie” już po raz 26. przyciągnie do Szczecina najlepszych recytatorów, którzy sztuką żywego słowa świętować będą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Turniej rusza 11 listopada. (więcej…)

26. JTR

Będą świętować niepodległość… słowem. Zbliża się Jesienny Turniej Recytatorski
JTR
Wkrótce Szczecin stanie się polską stolicą słowa mówionego! Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie” już po raz dwudziesty szósty przyciągnie najlepszych recytatorów, którzy sztuką żywego słowa świętować będą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. (więcej…)

GODZINY I DATY ZWIEDZANIA WYSTAWY „DĄBIE”

Dąbie za zdjęciach

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas otwarcia poplenerowej wystawy fotograficznej „Dąbie”! Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w wybranych dniach.

Prezentowane na wystawie zdjęcia powstały podczas pleneru fotograficznego, który był organizowany przez MOK i STF. Plener – otwarty zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów – odbył się w Dąbiu we wrześniu 2021 roku. Fotografie pokazują zieleń i wodę, ale także zabytki i zaskakujące kadry. To wystawa, którą musi zobaczyć każdy mieszkaniec i mieszkanka Dąbia! (więcej…)

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców na...

Klub Delta

Czym zajmuje się Klub Delta i dlaczego warto go odwiedzać...

Akademia Aktywnego Seniora

W każdym wieku jest czas i miejsce na rekreację i zainteresowania...