Telefon: 91 4 691 639

MOK

Miejski Ośrodek Kultury działa już 60 lat. Główna siedziba mieści się przy ul. Goleniowskiej 67, a filia pn. Klub „DELTA” przy ul. Racławickiej 10.

Swoją działalność adresujemy do trzech kręgów odbiorców:

 • mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina,
 • mieszkańców całego miasta,
 • mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.

Proponujemy im wszystkim takie formy kulturalne jak:

 • koncerty,
 • spektakle teatralne i kabaretowe,
 • festyny rodzinne, kiermasze i spotkania,
 • imprezy i zawody taneczne,
 • imprezy turystyczne,
 • przeglądy filmowe,
 • turnieje,
 • konkursy recytatorskie.

Jednak najważniejszą sferą naszych działań są stałe zajęcia artystyczne oraz edukacja kulturalna, którą obejmujemy chętnych od 3 roku życia do 100 lat.