Telefon: 91 4 691 639

Pracownia otwarta

Jeżeli chcesz spróbować swoich sił z pracą w glinie, a nie masz czasu na regularny kurs, te zajęcia są dla Ciebie idealne. Zapraszamy wszystkich chętnych powyżej 15 roku życia na warsztaty w ramach Pracowni Otwartej (możliwość jednorazowego uczestnictwa w zajęciach w wybranym przez siebie terminie).

Najbliższe terminy zajęć:
6 kwietnia 2024 (sobota), godz. 11.00-15.00
20 kwietnia 2024 (sobota), godz. 11.00-15.00
Opłata: 60 zł (jednorazowe wejście do pracowni za 1 osobę)

Na naszych warsztatach zapoznasz się:
– z podstawowymi technikami ceramicznymi (ceramika artystyczna i użytkowa),
– podstawami formierstwa (tworzenie form gipsowych),
– podstawami rzeźby.

Dysponujemy w pełni wyposażoną pracownią, zapewniamy glinę ceramiczną oraz rozmaite materiały zdobnicze. Wypał odbywa się w 150 litrowym piecu elektrycznym.
Wykonane prace przechodzą na własność uczestników.

O zapisach
Aby wziąć udział w zajęciach należy zapisać się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury: tel, 91 46 91 639 lub e-mail: sekretariat@mok.szczecin.pl i po potwierdzeniu miejsca dokonać wpłaty na konto bankowe (nr konta w 95 1240 3927 1111 0000 4099 3674) z dopiskiem: zajęcia ceramiczne oraz data zajęć w których chcemy wziąć udział.

UWAGA! Opłata za zajęcia musi być na koncie MOK-u najpóźniej w czwartek poprzedzający zajęcia. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

W przypadku, gdy dokonali Państwo już wpłaty, a nie mogą wziąć udziału w zajęciach, należy powiadomić sekretariat najpóźniej do piątku poprzedzającego warsztaty. W przeciwnym razie opłata przepada.
Liczba miejsc ograniczona.

Komentarze zamknięte.