Telefon: 91 4 691 639

Towary Szczecińskie – Stettiner Waren

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie od wielu lat realizuje plan rekonstrukcji regionalnego rzemiosła artystycznego kojarzącego się bezpośrednio ze Szczecinem i Euroregionem Pomerania. Jest nim toczona na kole garncarskim ceramika używana w XVIII i XIX wieku – ?Stettiner Ware? czyli „towar”, „dobro” szczecińskie. Jej wytwarzanie rozpoczęto w XVIII wieku w regionalnych warsztatach garncarskich od Słupska po Greiffenberg (Uckermark). Eksportowana była w dużych ilościach ze Szczecina na obszar całego Pomorza Zachodniego, a także do Danii, Szwecji i Norwegii. Była to codzienna zastawa niższych warstw społecznych: misy, talerze, dzbany, puchary, kufle, świeczniki oraz tzw. grapeny (trójnożne kociołki do gotowania na ogniu).

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie dzięki umowie zawartej z Gminą Miasto Szczecin, otrzymał licencję na używanie znaku towarowego „Towary Szczecińskie Stettiner Waren”. Zgodnie z jej postanowieniami Miejski Ośrodek Kultury ma za zadnie: powoływać radę certyfikującą, która wydawać będzie certyfikaty uprawniające do oznakowania wyrobów ceramicznych znakiem towarowym ?Stettiner Waren?, nadzorowanie poprawności umieszczania i wykorzystywania znaku towarowego, ewidencjonowanie wydawanych certyfikatów, oraz promocję wyrobów ceramicznych ?Stettiner Waren?.

Od 27 września 2012 szczecińscy ceramicy mogą legalnie produkować ?Towary Szczecińskie Stettiner Waren?. W tym dniu w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze spotkanie Rady Certyfikującej, która dokonała oceny wyrobów ceramicznych przedstawionych przez rzemieślników w celu uzyskania certyfikatów. W skład rady weszli: mgr Iwona Karwowska – Kierownik – Kustosz Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie, dr Andrzej Wojciech Feliński – Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, oraz znany szczeciński rzeźbiarz i pedagog prof. Ryszard Wilk. Wydano trzy certyfikaty stanowiące o zgodności historycznej i wysokiej wartości artystycznej wyrobów ceramicznych Stettiner Waren – Towary Szczecińskie: ?Certyfikat nr 1? otrzymały Dorota Maziakowska i Katarzyna Mikulska, ?Certyfikat nr 2? Kinga Chomać-Piechota i Grzegorz Ośródka, ?Certyfikat nr 3? Anna Szczucińska i Przemysław Peszko.

Osoby zainteresowane otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do wytwarzania ceramiki ?Towary Szczecińskie Stettiner Waren? proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie.

Komentarze zamknięte.