Telefon: 91 4 691 639

Informacja

Do 18 kwietnia br. Miejski Ośrodek Kultury oraz Klub Delta zawieszają wszelkie planowe zajęcia, koncerty i projekcje filmowe z udziałem publiczności.                                                                         O zajęciach i działaniach w trybie online informujemy na bieżąco na naszych stronach internetowych i w portalach społecznościowych.

Dyrektor MOK w Szczecinie

Komentarze zamknięte.