Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: Bez kategorii

18/12/2018

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie
z głębokim smutkiem i bólem przyjął wiadomość o śmierci

Doroty Maziakowskiej

znakomitej artystki kierującej pracownią ceramiki MOK

wyrazy współczucia składamy mężowi i dzieciom

pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Szczecinie Dąbiu
w piątek 21 grudnia o godz. 12.00.

16/11/2018

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie (MOK) zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu elektroniczno-akustycznego. Szczegóły zamówienia: BIP – zakładka – zamówienia publiczne.

Listopad w AAS

31/10/2018

03.11.2018 (sobota) godzina 17:00 Klub Delta ul. Racławicka 10
Klasyka kina. DIABEŁ UBIER SIĘ U PRADY (110’) – pokaz filmu oraz spotkanie. Bilet 5 zł (więcej…)

Budżet

17/10/2018

 

ROK Dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą – dotacja podmiotowa Dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą – dotacje celowe Dotacje z budżetu Miasta na realizację programów profilaktycznych Dotacje z budżetu Miasta na działalność inwestycyjną
Wykonanie 2012 892 740,00 20 000,00 23 500,00 80 000,00
Wykonanie 2013 900 000,00 10 000,00 58 250,00
Wykonanie 2014 910 880,00 10 000,00 68 050,00 80 000,00
Wykonanie 2015 916 932,00 72 500,00 40 000,00
Wykonanie 2016 983 368,00 95 700,00
Wykonanie 2017 1 024 235,00 95 700,00 100 000,00
Plan 2018 1 000 769,00 12 000,00 95 700,00 100 000,00

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/12 z dnia 30 stycznia 2017 r. zostały przyznane środki finansowe dla MOK w kwocie 13 235 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzenia w 2017 r.

Informacje o RODO

12/06/2018

Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczecinie (Administrator Danych Osobowych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczecinie, 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 67.
 2. Adres e-mail do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.mokszczecin@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji zajęć artystycznych, warsztatów artystycznych, konkursów artystycznych, wydarzeń kulturalnych prowadzonych i organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu  przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 8. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz ich przekazywania do Państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Osoby represjonowane

12/06/2018

ZARZĄDZENIE nr 7/2018

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

z dnia 22.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia

ulg i zniżek dla działaczy opozycji oraz osób represjonowanych

W związku z art. 13 ustawy z dn. 20.03.2015 o działaczach opozycji antykomunistycznej zarządzam:

 1. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych przy zakupie biletów na płatne imprezy organizowane przez MOK korzystają z 50% zniżki.
 2. Od roku akademickiego 2018/2019 zniżką 50% objęte jest również wpisowe do Akademii Aktywnego Seniora.
 3. Zniżki, o których mowa powyżej, przysługują osobom, które legitymują się stosownymi dokumentami

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 r.

займы онлайн