Telefon: 91 4 691 639

Koncert 07.06.2020 r.

INFORMACJA O KONCERCIE

W kościele pw. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach, odbędzie się – 7 czerwca 2020,
o godzinie 19.00 – pierwszy w tym roku „Koncert Grünebergowski” zatytułowany
Od Barnima Dobrego czyli 777 lat Szczecina”.

Gośćmi niedzielnego wydarzenia będą szczecińscy instrumentaliści Jakub Stefek – organista oraz zespół Karłowicz Ensemble w składzie: Elżbieta Fabiszak-Dąbrowska i Karolina Hyla-Wybraniec – skrzypce, Magdalena Micke – altówka, Klara Świdrów – wiolonczela oraz Karol Nasiłowski – kontrabas. Muzycy wykonają kompozycje Luigiego Boccheriniego, Edwarda Griega, Louisa Lewandowskiego, Carla Loewego, Sergiusza Prokofiewa i Mikołaja Rimskiego-Korsakowa.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Miasto Szczecin m.in. popularyzuje dorobek słynnego szczecińskiego rodu budowniczych instrumentów muzycznych – Grünebergów.

Muzyczne wieczory w Zdrojach odbywają się dzięki przeprowadzonemu w roku 2015 remontowi
120 letnich organów Grüneberga, dokonanemu przez słynną berlińską firmę organmistrzowską Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH.

Zbiórkę pieniędzy na prace restauratorskie zainicjowali ks. Ryszard Szymanik, Rada Parafialna Kościoła oraz Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia. Obecnie cenną inicjatywę organizacji koncertów kontynuuje ks. Piotr Kurzaj – proboszcz Parafii w Zdrojach.

Organy ze Zdrojów wpisano w roku 2016 na listę zabytków Pomorza Zachodniego.

Kontakt
ks. Piotr Kurzaj
Proboszcz Parafii Świętego Ducha
Szczecin-Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 17
+48 605 721 595

Pani Teresa Zimniuch
Koordynatorka
+48 601 914 449

 

W związku z pandemią Covid-19, podczas wydarzenia obowiązywać będą wszystkie zarządzenia i zalecenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie organizacji mszy w kościołach

Komentarze zamknięte.