Telefon: 91 4 691 639

Lekcje ceramiki dla szkół

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY oferta dla szkół na rok 2014/2015

 

 

Ceramika towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Dzięki procesowi wypalania gliny przetrwało do naszych czasów wiele cennych zabytków. Dziś wytwarza się z niej nie tylko naczynia, ale także protezy medyczne, elementy piezoelektryczne, okładziny promów kosmicznych.

Zajęcia z użyciem gliny uważane są za jedne z najbardziej rozwijających – kształtują wyobraźnię artystyczną, wrażliwość estetyczną i zdolności manualne, mają także właściwości terapeutyczne.

 

PROPONUJEMY PRZYKŁADOWE LEKCJE CERAMIKI:

KLASY I-III „BAJKA O GLINIANYM DZBANKU”

1. Oprowadzenie po pracowni, zapoznanie z narzędziami i materiałami

2. Opowieść o roku z życia garncarza ludowego

3. Pokaz sposobów i możliwości formowania gliny

4. Swobodne modelowanie z gliny ceramicznej – kubek lub miska

 

KLASY IV-VI „JAK Z BŁOTA NAROBIĆ ZŁOTA”

1. Zapoznanie z pracownią ceramiczną

2. Pozyskiwanie gliny – od sposobów tradycyjnych do kopalni odkrywkowych

3. Pokaz formowania gliny, zapoznanie z fazami powstawania ceramiki

4. Swobodne modelowanie z gliny ceramicznej – płaskorzeźba „Pory roku”

 

GIMNAZJUM „NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ”

1. Ceramika jako aktywność twórcza dla wszystkich

2. Oprowadzenie po pracowni, zapoznanie z narzędziami i materiałami

3. Zapoznanie z podstawowymi technikami ceramicznymi

4. Twórcza praca z gliną – płaskorzeźba z motywem twarzy

 

Możliwe jest kontynuowanie lekcji wg. indywidualnego planu, lub ustalenie własnej tematyki.

Czas trwania zajęć 1,5 godziny. Koszt: 15 zł/ osoba (zapewniamy materiały i narzędzia ).

Wypalone prace można odebrać po około 2 tygodniach.

Więcej informacji: tel. 091 469 16 39 w godz. 10.00 – 17.00

Komentarze zamknięte.