Telefon: 91 4 691 639

Fotorelacja z warsztatów Białej Ceramiki Szczecińskiej

Fotorelacja z warsztatów edukacji i popularyzacji Białej Ceramiki Szczecińskiej.

Jesienią tego roku Stowarzyszenie „Glinokolektyw” zorganizowało warsztaty popularyzujące Białą Ceramikę Szczecińską.
Miejski Ośrodek Kultury był partnerem w projekcie. Dzięki temu w naszej pracowni odbyły się zajęcia, których uczestnicy mogli zapoznać się z historią oraz procesem powstawania tych naczyń.

Partnerami stowarzyszenia Glino – Kolektyw przy realizacji projektu są:

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie – Dąbiu,

Muzeum Narodowe w Szczecinie,

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki,

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Projekt „Edukacja i popularyzacja białej ceramiki szczecińskiej” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.

popularyzacja

 

Komentarze zamknięte.