Telefon: 91 4 691 639

Koncert 11.12.2022 r.

KONCERT GRÜNEBERGOWSKI
11.12.2022, godz. 19.30
Szczecin-Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 17

Inauguracja obchodów dwudziestej rocznicy śmierci Profesora Jana Szyrockiego
i piętnastolecia istnienia Chóru Męskiego „Słowiki 60” im. prof. Jana Szyrockiego.

Po koncercie publiczność pozna Laureata Nagrody GRAND PRIX SAWP
przyznanej za najlepsze wykonanie muzyki polskiej na Festiwalu w roku 2022.

W niedzielę, 11. grudnia 2022 roku (godzina 19.30), w kościele pw. św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach, odbędzie się ostatni w tym roku koncert organizowany w ramach Festiwalu Muzycznego „Koncerty Grünebergowskie”. Wydarzenie realizowane jest w kościele, w którym zamontowane są 160-letnie organy Barnima Grüneberga (1828–1907).
Swoje początki historia rodu Grünebergów (budowniczych organów) wzięła od Philippa Wilhelma Grüneberga (1710–1777) organmistrza i organisty z Białogardu (Belgard in Hinter-Pommern).
Konstruktorzy instrumentów mieszkali oraz tworzyli m.in. na terenach obecnego województwa za-chodniopomorskiego. Słynny ród zaliczano do grona najwybitniejszych europejskich organmistrzów, a dzieła ze szczecińskiej pracowni wyjeżdżały m.in. do Afryki Południowej, Islandii, Meklemburgii, na Pomorze i do Rosji. W fabryce przeprowadzano też renowację, rozbudowę i unowocześnianie cennych eksponatów, np. w Kamieniu Pomorskim (katedra św. Jana Chrzciciela) i Lipawie na Ło-twie (kościół św. Trójcy). Organy lipawskie (po przebudowie Barnima Grüneberga), były najwięk-szymi organami na świecie z mechaniczną trakturą (cztery manuały, 131 rejestrów i ponad 7 tys. piszczałek). W latach od 1782 do 1945 roku (poza licznymi pracami renowacyjnymi, które prowa-dzono w wielu krajach świata), ze szczecińskiej fabryki wyjechało ponad 1000 instrumentów.
Niedzielny koncert realizowany będzie w ramach obchodów dwudziestej rocznicy śmierci Profesora Jana Szyrockiego – Twórcy ruchu chóralnego na Pomorzu Zachodnim, a także piętnastej rocznicy powstania Chóru Męskiego Słowiki 60” im. prof. Jana Szyrockiego.
Pan Profesor Jan Szyrocki w roku 1952 (jako student ówczesnej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie), założył w grodzie Gryfa słynny na całym świecie muzyczny zespół – Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej (CHAPS). Potem genialny Chórmistrz stworzył m.in. Międzynarodowy Festiwal Pie-śni Chóralnej w Międzyzdrojach, założył szczecińskie „Berżeretki”, Chór Chłopięcy „Słowiki”, Szczeciński Chór Kameralny, Academię Chóralną „Interra pax”, „Collegium Maiorum”, Chór Dzie-cięcy Politechniki Szczecińskiej „Don-Diri-Don”, Chór Kameralny przy Polskim Radiu i Ośrodku TV w Szczecinie, jak również Studium Kultury Muzycznej Politechniki Szczecińskiej.
W powstaniu Chóru Męskiego „Słowiki60” ważną rolę odegrał również profesor Jan Szyrocki, któ-remu przed śmiercią już starsi „chłopcy” obiecali wspólne, męskie śpiewanie.
W niedzielę 11. grudnia 2022 roku (godz.19.30), Chór Męski „Słowiki 60” im. Profesora Jana Szy-rockiego weźmie udział w koncercie organizowanym w hołdzie Mistrzowi. Wydarzenie otworzy cykl imprez przygotowywanych w ramach obchodów 20-lecia śmierci Profesora i piętnastej rocznicy działalności zespołu.
Za pulpitem dyrygenckim stanie wychowanek Artysty – prof. Ryszard Hadke, a na organach Bar-nima Grüneberga zagra Julita Nohanowicz – absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie, jedna z najzdolniejszych studentek ś.p. prof. Jacka Kraszewskiego, który także był podopiecznym Laureata Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin 1991.
W programie koncertu znajdą się utwory Jana Sebastiana Bacha, Franza Biebla, Grzegorza Gerwa-zego Gorczyckiego, Alexandre’a Guilmanta, Charles’a Gounoda, Jacoba Handla-Gallusa i Marca Antona Ingegneriego.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

WYKONAWCY:

koncert grunebergowski

 

 

 

Chór Męski „Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego”

Tworzą go byli chórzyści Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”, śpiewający w zespole Mae-stro w latach 1960–1974. Dyrygentami chóru byli: Grzegorz Handke i prof. Jacek Kraszewski. Od 2021 roku szefem artystycznym chóru jest profesor Ryszard Handke.
Słowiki 60, jako laureat wielu festiwali i konkursów, koncertowały zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Dokonały też licznych nagrań, w tym m.in. z Józefem Skrzekiem, dwie płyty kompakto-we, a także prawykonały kompozycję Piotra Jańczaka pt. „Filmowa Msza Szczecińska”, którą dedy-kowano Szczecinowi i mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
Motto Franza Schuberta „Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach”, po drob-nych korektach przyświeca działaniom chórzystów, którzy głoszą: „Jesteśmy wciąż młodzi, mając w sercach muzykę i uśmiech na ustach”.

  Ryszard Handke  Ryszard Handke – dyrygent

Absolwent klasy dyrygentury profesora Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od roku 1981 do chwili obecnej dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Założyciel i od ponad 25-ciu lat dyrygent chóru „Remedium” szczeciń-skiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Kierownik muzyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie (1983–1986), chórmistrz i dyrygent Szczecińskiej Opery i Operetki (1986–1995), kierownik i prorektor Szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (1995–2005), a także kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej i współzałożyciel oraz pierwszy Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie (2010–2016). Laureat nagrody Pro Arte (2020). Od września 2021 roku dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Męskiego „Słowiki 60” im. Profesora Jana Szyrockie-go w Szczecinie, nagrodzony m.in. Medalem, „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

koncert grunebergowski   Julita Nohanowicz – organistka

Naukę gry na organach rozpoczęła w wieku 9 lat u ks. Marka Prusiewicza, proboszcza parafii św. Klary w Dobrej Nowogardzkiej. Absolwentka (dyplom z wyróżnieniem) kierunku Edukacja Muzyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej o specjalizacji dyrygentura chóralna (klasa prof. Jacka Kraszewskiego) i muzyka kościelna. Obecnie kontynuuje naukę na Wydziale Instrumentalnym – w klasie organów prof. Bogdana Narlocha, łącząc naukę m.in. z pracą korepetytora chóru „Słowiki 60”.

 

PROGRAM
Autor nieznany
„Bogurodzica”
Wyk. „Słowiki 60” Jana Szyrockiego p/d Ryszarda Handke
Jan Sebastian Bach (1675–1750)
Preludium Es-dur BWV 552
Wyk. Julita Nohanowicz
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
„Adoramus te Christe”
Jacob Handl-Gallus (1550–1591)
„In nomine Jasu”
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1665–1734)
„Sepulto Domino”
Marco Antonio Ingegneri (1547–1592)
„O bone Jesu”
Wyk. Chór Słowiki 60 Jana Szyrockiego p/d Ryszarda Handke
Alexander Guilmant (1837–1911)
Finał z 1. Sonaty op. 42
Wyk. Julita Nohanowicz
Piotr Jańczak (ur. 1972)
„Pater noster”
„Sanktus”
„Kyrie”
Rosephanye Powell (ur. 1952)
„Non nobis Domine” – chór
Charles Gounod (1818–1893)
„Messe brève”
Wyk. Julita Nohanowicz, Chór Słowiki 60 Jana Szyrockiego p/d Ryszarda Handke

Komentarze zamknięte.