Telefon: 91 4 691 639

Break Dance Kids

Zajęcia grupy ruszą, gdy uzbiera się odpowiednia liczba osób.

od 4 – 6 r.ż.

zajęcia:
opłaty:
750,- za rok lub 10 rat po 75,- za m-c (za zajęcia prowadzone w MOK-u)

zajęcia prowadzi:
Michał Stawicki

Komentarze zamknięte.