Telefon: 91 4 691 639

Grupa dzieci

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ROZPOCZYNAMY OD PAŹDZIERNIKA
na zajęciach obowiązuje maseczka

zajęcia:
poniedziałki 15.30 – 17.00 (MOK) 

Opłata:
1 000,- za rok lub 10 rat po 100,- za m-c

Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat do 11 lat.

Działanie przez sztukę często nazywane jest arteterapią. W przypadku zastosowania u dzieci doskonale sprawdza się jako bezpieczny sposób uwalniania przez nie skrywanych pragnień i emocji. Twórcze działania otwierają nas na świat i zaczynamy w ten sposób rozmawiać z otoczeniem.

Zajęcia w grupie młodszej mają na celu rozbudzanie kreatywności i odwagi w działaniach artystycznych. W formie zabaw plastycznych prezentowane są proste techniki rysunkowe i malarskie, kolaż, wyklejanki. Praca zespołowa uczy dzieci konsekwencji działania w grupie, cierpliwości, wycisza, co znacznie poprawia ich późniejsze funkcjonowanie w warunkach szkolnych. Uczestnicy zajęć biorą udział w licznych konkursach plastycznych i wernisażach.

zajęcia prowadzi: 

Iwona Durlik

Jesienne witraże

Komentarze zamknięte.