Telefon: 91 4 691 639

W Królestwie Gryfa

Gryf_baner2

Gryf_txt

„W Królestwie Gryfa” projekt polsko-niemiecki, którego podsumowaniem są wystawy w Greifswaldzie i Szczecinie.

19 września 2015 r. g.17:00 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy artystów polsko-niemieckich, podsumowujące projekt nawiązujący do symbolu gryfa występującego w herbach obu miast partnerskich Szczecina i Greifswaldu.
Projekt został objęty mecenatem Miasta Szczecin. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Partnerami projektu są: Fundacja Pommernhus – Helmut Maletzke, Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytet w Greifswaldzie, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, Muzeum Historii w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zamek Książąt Pomorskich, Akademia Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników projektu przede wszystkim do Nadji Kluter oraz do wykładowców i studentów uczelni szczecińskich za kreatywne zaangażowanie w temat projektu „W Królestwie Gryfa”.

Komentarze zamknięte.