Telefon: 91 4 691 639

Jubileusz „Proscenium”

28/01/2014

Przypominamy wszystkim Proscenitom, że 31. stycznia 2014 r. o godz. 18:00 odbędzie się uroczystość związana z Jubileuszem XX-lecia Teatru Słowa Proscenium.

PROGRAM
SPOTKANIA PROSCENITÓW Z OKAZJI
JUBILEUSZU XX-LECIA TEATRU SŁOWA PROSCENIUM

Część I
18:00 ? 18:10    Rozpoczęcie spotkania
18:10 ? 18:40    Prezentacja przybyłych na spotkanie Proscenitów
18:40 ? 19:00    Przyjęcie kandydatów na Proscenitów do T S Proscenium
19:00 ? 19:30    Wystąpienia Gości oraz Iwony Mirońskiej Gargas
19:30 ? 20:15    Słodki poczęstunek

Część II
20:15 ? 21:00    Misterium Bożonarodzeniowe ?Gdy się tedy narodził…?
21:00 ? 22:00    Prezentacje recytatorskie Proscenitów

Uwaga ? osoby, które nie dokonały jeszcze wpłat proszone są o jak najszybsze uregulowanie należności.
Numer konta: 56 1030 0019 0109 8505 2031 5559

Spektakle

15/04/2013