Telefon: 91 4 691 639

XX Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”

J U B I L E U S Z O W Y

OGÓLNOPOLSKI

XX JESIENNY TURNIEJ RECYTATORSKI ?ROMANTYCZNIE?

W 250. ROCZNICĘ POWSTANIA TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE

W ROKU ŚW. JANA PAWŁA II

Szczecin, 7-10 listopada 2015 r.

 

?W słowie siła tej sztuki i w nim jej zaleta?

Arystofanes ?Chmury?

 Żyjemy w czasach upadku kultury słowa, wszechobecności wulgaryzmów w naszym słownictwie, zaniku umiejętności posługiwania się ojczystym językiem. Na szczęście są ludzie, których sercu bliskie jest piękno polskiej mowy. Do nich właśnie kierujemy zaproszenie do udziału w XIX Jesiennym Turnieju Recytatorskim ?Romantycznie?.

Niech uczestniczenie w tym konkursie będzie okazją do zamanifestowania swojego stanowiska w kwestii Mowy Ojczystej oraz do spotkania z Wysoką Literaturą.

 Zachęcamy też do uczestnictwa w Turnieju w charakterze obserwatora.

 

ORGANIZATOREM

XX JESIENNEGO TURNIEJU

RECYTATORSKIEGO ?ROMANTYCZNIE? JEST

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

W SZCZECINIE

 

TURNIEJ ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ:
ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ W WARSZAWIE

RADĘ JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PAN

 

PATRONAT ARTYSTYCZNY

TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE

 

PATRONAT MEDIALNY

KWARTALNIK ?SCENA?

 

REGULAMIN XX JESIENNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO ?ROMANTYCZNIE?

I Jesienny Turniej Recytatorski jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim.

II W Turnieju mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Górnej granicy wieku nie ma.

III Turniej podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: młodzież szkolna i dorośli.

IV W pierwszym dniu konkursu wykonawca prezentuje dwa utwory – poezję i prozę – przy czym chociaż jeden z tych tekstów musi pochodzić z literatury rodzimej. Czas recytacji nie może przekroczyć 7 minut.

V W drugim dniu konkursu obowiązuje utwór z polskiego romantyzmu. Utwór ten będzie prezentowany w odrębnym koncercie konkursowym ?Romantycznie?.

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3minut. Ze względu na specyficzny charakter Koncertu ?Romantycznie? bardzo prosimy o przestrzeganie podanego limitu czasu.

Koncert ?Romantycznie? oceniany będzie bez podziału na grupy wiekowe. Za najlepszą interpretację utworu polskiego romantyka jury przyzna Nagrodę Główną Turnieju.

VI Dla Laureatów Turnieju przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Ponadto najlepsi wykonawcy otrzymają drewniane statuetki – symbol JTR-u.

VII Dla uczczenia pamięci św. Jana Pawła II jury może przyznać Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację utworu tego wybitnego Polaka.

VIII Jury, w związku z 250. rocznicą powstania Teatru Narodowego w Warszawie, może też przyznać Nagrodę Specjalną za interpretację tekstu powiązanego z tym wydarzeniem.

IX Udział w Koncercie Galowym, osób do niego zaproszonych, jest obowiązkowy.

X Recytatorzy nie mogą interpretować utworów wcześniej nagradzanych na innych ogólnopolskich konkursach. W przypadku takiej prezentacji nie będzie ona oceniana przez jurorów.


SPRAWY ORGANIZACYJNE

  1. XX JTR odbywać się będzie w dniach 7-10 listopada 2015 r. w Szczecinie Dąbiu, w Klubie Delta, ul. Racławicka 10 tel.: 91- 46 47 923 fax: 91- 46 47 924.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

nadesłanie TEKSTÓW PREZENTOWANYCH UTWORÓW oraz karty zgłoszenia wraz z kartą

akredytacyjną w terminie do dnia 20.10.2015 r. na adres Klubu Delta lub pocztą elektroniczną:

imgszczecin@wp.pl

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają laureaci XIX JTR, finałów 60.OKR oraz innych ogólnopolskich konkursów recytatorskich z 2015 roku.

O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Akredytacja wynosi:

– dla recytatorów, instruktorów i obserwatorów spoza Szczecina 260 zł.

– dla recytatorów ze Szczecina 60 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

 BANK PeKaO SA II/O Szczecin

95124039271111000040993674

z dopiskiem ?XX JTR?

 

  1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

  2. Turniejowi towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez członków jury (Akademia Teatralna – Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna ? Kraków). Planowane są także konsultacje indywidualne wykonawców z jurorami.

  3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

  4. Organizatorzy zapewniają (w ramach akredytacji) noclegi i pełne wyżywienie.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowego, dźwiękowego oraz fotograficznego zapisu Koncertów i wykorzystywania tego zapisu do celów reklamowych.

  6. Zgłoszenie udziału w Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielenie wykonywanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez MOK w Szczecinie.

 

 Szczegółowych informacji udzielają

Iwona Mirońska Gargas (tel.: 509 43 53 53) i Sylwia Witkowska

Tel.: 91-46 47 923

 

 

…Ktokolwiek wiesz, co znaczy polska mowa przybywaj tu – odżyjesz Słowa łaską…?

St. Wyspiański ?Wyzwolenie?

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA AKREDYTACYJNA UCZESTNIKA

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW

PROGRAM DLA WIDZÓW

Komentarze zamknięte.