Telefon: 91 4 691 639

XX Jesienny Turniej Recytatorski dla gimnazjalistów

REGULAMIN XX JESIENNEGO
TURNIEJU RECYTATORSKIEGO
DLA GIMNAZJALISTÓW
W 250. ROCZNICĘ POWSTANIA TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE
W ROKU ŚW. JANA PAWŁA II
Szczecin, 12.12.2015 r.

TURNIEJ OBJĘTY JEST PATRONATEM:
ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ W WARSZAWIE
RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PAN
MIASTA SZCZECIN
PATRONAT HONOROWY: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PATRONAT ARTYSTYCZNY: TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE

I. Konkurs adresowany jest do młodzieży będącej w wieku gimnazjalnym i mieszkającej w województwie zachodniopomorskim. W konkursie mogą brać udział osoby delegowane przez szkoły i placówki kultury oraz recytatorzy, którzy nie mają patrona.

II. Wykonawca prezentuje dwa utwory ? poezję i prozę ? przy czym chociaż jeden z tych tekstów musi pochodzić z literatury polskiej. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
PROSIMY O PODANIE NA KARCIE DOKŁADNEGO
CZASU TRWANIA RECYTACJI (np.3′ 40”)

Organizatorzy pragną uczulić wykonawców na fakt, iż Turniej jest konkursem recytatorskim i bardzo proszą o przestrzeganie czystości tej formy.

III. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia, wraz z potwierdzeniem akredytacji, w terminie do dnia 1.12.2015 r. (Akredytację można wpłacać także w dniu konkursu w biurze organizacyjnym Turnieju). Akredytacja wynosi 35 zł (w tym obiad dla recytatora).


Wpłat prosimy dokonywać na konto:

BANK PeKaO S.A. II O SZCZECIN
95 1240 3927 1111 0000 4099 3674
z dopiskiem XX JTR

IV. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

V. Osoby przyjęte do konkursu zostaną poinformowane o godzinie jego rozpoczęcia.
Planowana godzina 9:30

VI. Przed konkursem odbędą się próby recytatorów oraz zajęcia warsztatowe, a po konkursie indywidualne rozmowy z jurorami.

VII. Jury powołane przez organizatora Turnieju będzie oceniać recytatorów wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

VIII. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

IX. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotograficzne i filmowe rejestrowanie przebiegu Turnieju, a także na ewentualne zamieszczenie zdjęć bądź nagrań filmowych z udziałem wykonawcy na stronie internetowej MOK.

Karta zgłoszenia

PROGRAM

XX JESIENNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

DLA UCZESTNIKÓW

W ROKU 250 -LECIA POWSTANIA TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE

I W ROKU JANA PAWŁA II

Szczecin Dąbie, Klub Delta, 12 grudnia 2015 r.

9:30 ? 9:45 Inauguracja Turnieju i sprawy organizacyjne

9:45 ? 10:45 Próba recytatorów

10:50 ? 11:05 Rozgrzewka recytatorów

11:15 ? 12:00 I Koncert Konkursowy

12:10? 12:55 II Koncert Konkursowy

13:05 ? 13:45 III Koncert Konkursowy

14:00 ? 14:40 IV Koncert Konkursowy

14:45 ? 15:45 Przerwa obiadowa

15:45 ? 16:35 ?Romantyczni dla Gimnazjalistów?- prezentacje tekstów nagrodzonych na ogólnopolskim XX Jesiennym Turnieju Recytatorskim ?Romantycznie?.

16:35 ? 17:00 Czas na rozmowy o Słowach

17:00 Podsumowanie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom, indywidualne rozmowy Recytatorów z jurorami.

 

PROGRAM

XX JESIENNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

DLA OBSERWATORÓW

W ROKU 250 -LECIA POWSTANIA TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE

I W ROKU JANA PAWŁA II

Szczecin Dąbie, Klub Delta, 12 grudnia 2015 r.

11:15 ? 12:00 I Koncert Konkursowy

12:10? 12:55 II Koncert Konkursowy

13:05 ? 13:45 III Koncert Konkursowy

14:00 ? 14:40 IV Koncert Konkursowy

15:45 ? 16:35 ?Romantyczni dla Gimnazjalistów?- prezentacje tekstów nagrodzonych na ogólnopolskim XX Jesiennym Turnieju Recytatorskim ?Romantycznie?.

17:00 podsumowanie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom, indywidualne rozmowy Recytatorów z jurorami.

 

 

Komentarze zamknięte.