Telefon: 91 4 691 639

Wiara – Nadzieja – Miłość

XI WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ SŁOWA

~ WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ ~

23-24 maja 2015 r.

Organizator Konkursu
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SZCZECINIE

,,Według starej, chrześcijańskiej legendy trzy cnoty boskie: Wiara, Nadzieja i Miłość były córkami Mądrości?.

Agata Gotowczyc

,,Gazeta Młodych ? nr 175/2003 r.

Wierzymy w Boga, w człowieka, w sens życia, w przyszłość, w dobro, w ludzką życzliwość, w miłosierdzie,
w rozum…
Mamy nadzieję na pokój, na lepsze jutro, na miłość i na szczęście, na dobrą pracę…
Kochamy…

Czy dla nas, współczesnych, nie są to tylko mdłe, cukierkowe pojęcia? Śmieszne, romantyczne i niemodne? Czy i w jakim stopniu słowa: wiara, nadzieja i miłość, stanowią dla nas źródło życiowej inspiracji?

A może w czasach, gdy dla wielu dewizą jest mieć, a nie być, w czasach przemocy i rynsztokowego słownictwa nie ma już w nas miejsca na wysokie wartości? Odpowiedzi na te pytania chcemy szukać, zapraszając do udziału w XI WOJEWÓDZKICH SPOTKANIACH ZE SZTUKĄ SŁOWA.

Założeniem Spotkań jest między innymi popularyzowanie twórczości osób duchownych ze względu na walory ideologiczne zawarte w ich literaturze. Wybór autora pozostawiamy wykonawcy.

Mamy nadzieję, że zainspirowani tematem konkursu dopatrzą się Państwo wielorakich znaczeń hasła ,,Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość?, pod którym będą przebiegać kolejne, już XI Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Słowa.

 UWAGA! Prosimy o niewłączanie do repertuaru wierszy Czesława
Miłosza: ,,Wiara?, ,,Nadzieja? oraz ,,Miłość?.

 

PROGRAM

XI WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~

?Ja się w tych wierszach uczę mówić, zanim zacznę rozmawiać?

` Karol Wojtyła

Sobota, 23 maja 2015 r.

9:00 ? 9:10      sprawy organizacyjne

9:10 ? 9:20      inauguracja Spotkań

9:30 ? 10:30   ?Ten rzeczy niepokój? – spektakl Teatru Słowa Proscenium

10:40 ? 11:45   próba dla recytatorów I Koncertu Konkursowego

                            film dla pozostałych recytatorów i obserwatorów

11:50 ? 12:50   próba dla recytatorów II Koncertu Konkursowego

                           film dla pozostałych recytatorów i obserwatorów oraz rozgrzewka dla

                           recytatorów z I Koncertu Konkursowego

13:00 ? 13:50  I Koncert Konkursowy cz. I – SZPROTKI

14:05 ? 14:50  I Koncert Konkursowy cz. II – SZPROTKI

15:05 ? 15:50  I Koncert Konkursowy cz. III – SZPROTKI

15:50 ? 17:15   przerwa obiadowa

17:00 ? 17:15  rozgrzewka dla recytatorów II Koncertu Konkursowego

17:15 ? 17:55  II Koncert Konkursowy cz. I – WIELORYBY

18:10 ? 18:55  II Koncert Konkursowy cz. II – WIELORYBY

19:10 ? 19:50  II Koncert Konkursowy cz. III – WIELORYBY

20:00 ? 20:30  projekcja filmu

20:30 ? 21:30  indywidualne konsultacje recytatorów z jurorami dla osób ze Szczecina

20:45                 kolacja dla osób spoza Szczecina

Niedziela, 24 maja 2015 r.

 9:30 ? 10:00        śniadanie dla osób spoza Szczecina

10:15 ? 12:15         próba do Koncertu Galowego

10:15 ? 12:15         indywidualne konsultacje recytatorów z jurorami dla osób spoza Szczecina

12:15 ? 12:30        rozgrzewka dla wykonawców Koncertu Galowego

12:30 ? 13:45       Koncert Galowy XI Wojewódzkich Spotkań ze Sztuką Słowa

                                   ~Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

                                 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

14:00                      obiad dla osób spoza Szczecina

PROGRAM
DLA OBSERWATORÓW

XI WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~

?Ja się w tych wierszach uczę mówić, zanim zacznę rozmawiać?

` Karol Wojtyła

Sobota, 23 maja 2015 r.

13:00 ? 13:50    I Koncert Konkursowy cz. I – SZPROTKI

14:05 ? 14:50   I Koncert Konkursowy cz. II – SZPROTKI

15:05 ? 15:50   I Koncert Konkursowy cz. III – SZPROTKI


17:15 ? 17:55    II Koncert Konkursowy cz. I – WIELORYBY

18:10 ? 18:55   II Koncert Konkursowy cz. II – WIELORYBY

19:10 ? 19:50   II Koncert Konkursowy cz. III – WIELORYBY

Niedziela, 24 maja 2015 r.

12:30 ? 13:45 Koncert Galowy XI Wojewódzkich Spotkań ze Sztuką Słowa

                           ~Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

                              Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

 

R E G U L A M I N

 1. XI Wojewódzkie Spotkania Ze Sztuką Słowa ,,Wiara ? Nadzieja ? Miłość? mają charakter konkursu, w którym uczestniczyć mogą osoby, powyżej 14 roku życia. Górnej granicy wieku nie ma.

 2. Konkurs prowadzony będzie bez podziału na kategorie wiekowe, natomiast osobno oceniani będą laureaci ogólnopolskich konkursów recytatorskich, laureaci Małego Konkursu Recytatorskiego oraz zdobywcy pierwszej nagrody pozostałych konkursów o zasięgu wojewódzkim – tzw. WIELORYBY, osobno zaś uczestnicy stawiający pierwsze kroki w tej trudnej dziedzinie sztuki – tzw. SZPROTKI.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2015 r. karty zgłoszenia, oraz tekstów prezentowanych na konkursie.

 4. Prosimy o dokładne wypełnianie karty.

 5. Wysokość akredytacji dla osób spoza Szczecina wynosi 140 zł. (w tym nocleg i posiłki), a dla osób ze Szczecina 50 zł.

 6. Recytator prezentuje dowolnie przez siebie skomponowany repertuar: minimum dwa teksty literackie (różnych autorów) dopuszcza się także collage tekstów lub wykonanie łączne utworów. Jeden z tekstów musi być autorstwa osoby duchownej (np: Karol Wojtyła, Józef Baka, Ignacy Krasicki, Mieczysław Maliński, Wacław Oszajca, Janusz Pasierb, JerzySzymik, Józef Tischner, Jan Twardowski)

 7. Prezentowane teksty muszą być wcześniej publikowane w wydawnictwach literackich.

 8. Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 7 minut. Prosimy o przestrzeganie tego limitu, bowiem jego ewidentne przekroczenie może spowodować dyskwalifikację recytatora.

 9. Prezentacje recytatorów oceniać będzie powołane przez organizatora ?Spotkań…? jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia, a za najlepszą interpretację tekstu autora duchownego Nagrodę Główną Spotkań.

 10. Osobom przyjętym do konkursu zostaną przesłane szczegółowe informacje w późniejszym terminie.

 11. Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z obowiązkiem ewentualnego udziału w Koncercie Galowym oraz w jego powtórzeniu.

 12. Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć z konkursu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

 WNM – karta zgłoszenia

WNM – karta akredytacyjna

 

 

 

Komentarze zamknięte.