Telefon: 91 4 691 639

Młodzieżowe Koło Plastyczne

Zajęcia dla młodzieży 11 – 15 lat.

 

zajęcia:

opłaty od 01.04.2022:
opłata roczna 1 400,- lub 10 rat po 140,- za m-c  

zajęcia prowadzi:

Grupa dzieci

Zajęcia dla dzieci od 6 – 10 lat.

 

zajęcia:

opłaty od 01.04.2022:
opłata roczna 1 000,- lub 10 rat po 100,- za m-c 

zajęcia prowadzi: