Telefon: 91 4 691 639

Zapraszamy dzieci w wieku 7- 12 lat w wakacje

na twórcze zabawy w Miejskim Ośrodku Kultury:

1. ARTYSTYCZNE LATO PIRATÓW

1-5 lipiec

2. ARTYSTYCZNE LATO TANCERZY

8 – 12 lipiec

Komentarze zamknięte.