Telefon: 91 4 691 639

X WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ SŁOWA

~ WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ ~

24-25 maja 2014 r.

Organizator Konkursu

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SZCZECINIE 

,,Według starej, chrześcijańskiej legendy trzy cnoty boskie: Wiara, Nadzieja i Miłość były córkami Mądrości?.

Agata Gotowczyc

,,Gazeta Młodych ? nr 175/2003 r.

  Wierzymy w Boga, w człowieka, w sens życia, w przyszłość, w dobro, w ludzką życzliwość, w miłosierdzie,
w rozum…

Mamy nadzieję na pokój, na lepsze jutro, na miłość i na szczęście, na dobrą pracę…
Kochamy…

Czy dla nas, współczesnych, nie są to tylko mdłe, cukierkowe pojęcia? Śmieszne, romantyczne i niemodne?
Czy i w jakim stopniu słowa: wiara, nadzieja i miłość, stanowią dla nas źródło życiowej inspiracji?

 A może w czasach, gdy dla wielu dewizą jest mieć, a nie być, w czasach przemocy i rynsztokowego słownictwa nie ma już w nas miejsca na wysokie wartości? Odpowiedzi na te pytania chcemy szukać, zapraszając do udziału w X WOJEWÓDZKICH SPOTKANIACH ZE SZTUKĄ SŁOWA.

Założeniem Spotkań jest między innymi popularyzowanie twórczości osób duchownych ze względu na walory ideologiczne zawarte w ich literaturze. Wybór autora pozostawiamy wykonawcy.

Mamy nadzieję, że zainspirowani tematem konkursu dopatrzą się Państwo wielorakich znaczeń hasła ,,Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość?, pod którym będą przebiegać kolejne, już X Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Słowa.

 

UWAGA! Prosimy o niewłączanie do repertuaru wierszy Czesława

Miłosza: ,,Wiara?, ,,Nadzieja? oraz ,,Miłość?.

 

 R E G U L A M I N

  1. X Wojewódzkie Spotkania Ze Sztuką Słowa ,,Wiara ? Nadzieja ? Miłość? mają charakter konkursu, w którym uczestniczyć mogą osoby, powyżej 14 roku życia. Górnej granicy wieku nie ma.

  2. Konkurs prowadzony będzie bez podziału na kategorie wiekowe, natomiast osobno oceniani będą laureaci ogólnopolskich konkursów recytatorskich, laureaci Małego Konkursu Recytatorskiego oraz zdobywcy pierwszej nagrody pozostałych konkursów o zasięgu wojewódzkim – tzw. WIELORYBY, osobno zaś uczestnicy stawiający pierwsze kroki w tej trudnej dziedzinie sztuki – tzw. SZPROTKI.

  3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2014 r. karty zgłoszenia, oraz tekstów prezentowanych na konkursie.

  4. Prosimy o dokładne wypełnianie karty.

  5. Wysokość akredytacji dla osób spoza Szczecina wynosi 130 zł. (w tym nocleg i posiłki), a dla osób ze Szczecina 50 zł.

6. Recytator prezentuje dowolnie przez siebie skomponowany repertuar: minimum dwa teksty literackie (różnych autorów) dopuszcza się także collage tekstów lub wykonanie łączne utworów. Jeden z tekstów musi być autorstwa osoby duchownej (np: Karol Wojtyła, Józef Baka, Ignacy Krasicki, Mieczysław Maliński, Wacław Oszajca, Janusz Pasierb, JerzySzymik, Józef Tischner, Jan Twardowski)

7. Prezentowane teksty muszą być wcześniej publikowane w wydawnictwach literackich.

8. Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 7 minut. Prosimy o przestrzeganie tego limitu, bowiem jego przekroczenie może spowodować dyskwalifikację recytatora.

9. Prezentacje recytatorów oceniać będzie powołane przez organizatora ?Spotkań…? jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia, a za najlepszą interpretację tekstu autora duchownego Nagrodę Główną Spotkań.

10. Osobom przyjętym do konkursu zostaną przesłane szczegółowe informacje w późniejszym terminie.

11. Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualny udział w Koncercie Galowym oraz w jego powtórzeniu.

12. Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć z konkursu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Wiara Nadzieja Miłość karta zgłoszenia

Wiara Nadzieja Miłość karta akredytacyjna

Komentarze zamknięte.