Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: Miejski Ośrodek Kultury

Ogłoszenie o przetargu

08/05/2014

Miejski Ośrodek Kultury
w Szczecinie
ul. Goleniowska 67
70 ? 847 Szczecin
NIP: 851-01-07-652

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 67; 70-847 Szczecin NIP: 851-01-07-652 ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego na wykonanie robót budowlanych polegających na:

Wykonaniu prac remontowo ? dekarskich na czterech dachach płaskich o łącznej powierzchni 481 m2 oraz prac remontowo – renowacyjnych w pomieszczeniach budynku Klubu ?Delta? usytuowanego przy ul. Racławickiej 10; 70-811 Szczecin. (więcej…)

03/04/2014

Marcelina_baner

Marcelina Rydelek ur.1983 r. w Szczecinie.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, uzyskując w 2008 r. w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Blukacza oraz (więcej…)