Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: Bez kategorii

9 – 12 lat

04/08/2016

9 – 12 lat
Zajęcia odbywają się 2×45 min 120zł/miesiąc lub 360 zł/semestr

Nauka ma na celu wykształcenie zdolności swobodnego i precyzyjnego komunikowania się po francusku. Zajęcia kładą duży nacisk na komunikację używając języka autentycznego. Lektor który przebywał przez długi okres czasu we Francji uczy języka żywego, zwrotów, zdań które używa się autentycznie. Na zajęciach posługujemy się różnymi pomocami przywiezionymi z Francji książki edukacyjne, filmy, gry, plansze pomocnicze. Lektor bardzo często dostarcza uczniom własne materiały ksero. Rozwijamy w dzieciach takie umiejętności jak: słuchanie, czytanie, pisanie, swobodną komunikację.

Zajęcia prowadzi: Pani Agnieszka Paradiuk

Budżet

01/04/2016

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwały budżetowej na 2017 rok nr XXV/593/16 dotacja dla MOK na 2017 r. została ustalona następująco:
1) dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 990 000 zł
2) dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000 zł  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/12 z dnia 30 stycznia 2017 r. zostały przyznane środki finansowe dla MOK w kwocie 13 235 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzenia w 2017 r.

Ryszard Tokarczyk – ” Moje intrygi malarskie”

18/02/2016

w Tate Modern Gallery w Londynie

TateModernGallery

20 lutego, sobota, godz. 17.00 / KLUB DELTA
Racławicka 10, Szczecin Dąbie / wstęp wolny

Będzie to pokaz i projekcja obiektów malarskich Ryszarda Tokarczyka w odniesieniu do dzieł współczesnego malarstwa światowego eksponowanych w Tate Modern. Pokazowi będzie towarzyszyć spotkanie multimedialne z autorem. (więcej…)

19/01/2016

Karin_b

wernisaż: 24 stycznia, godz. 17:00
wystawa otwarta: 24.01.16 ? 12.02.16

Karin Majdowska

Studiowała na  Wydziale Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego w 1994 roku. (więcej…)

займы онлайн