Telefon: 91 4 691 639

Break Dance Kids

Zajęcia grupy ruszą, gdy uzbiera się odpowiednia liczba osób.

od 4 r.ż.

zajęcia:
wtorek 16.15 – 16.45 (MOK)
piątek 16.15 – 16.45 (A. Krzywoń 21)

opłaty:
450,- za rok lub 10 rat po 45,- za m-c (za zajęcia prowadzone w MOK-u)

zajęcia prowadzi:
Michał Stawicki

Komentarze zamknięte.