Telefon: 91 4 691 639

Wznawiamy działalność

Uprzejmie informujemy, że od dn. 15.05.2021 r. MOK stopniowo będzie wznawiał działalność statutową w obiektach przy ul. Goleniowskiej 67 i w Klubie Delta przy ul. Racławickiej 10, zachowując warunki dyktowane bezpieczeństwem uczestników zajęć i pracowników.
1. Od 15 maja prowadzenie działalności będzie możliwe wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób i zachowaniem odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz nie spożywania napojów lub posiłków.
2. Od 24 maja wznowimy działalności także w pracowniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz nie spożywania napojów lub posiłków.
3. Od 24 maja możliwe będzie również wznowienie wynajmu naszych sal pod warunkiem nie więcej niż 50 osób przy zachowaniu dystansu pomiędzy uczestnikami co najmniej 1,5 m.

4. Od 24 maja nasze sekretariaty będą pracować następująco:

MOK ul. Goleniowska 67 od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 – 18.00, piątek 8.30 – 15.00
Klub DELTA ul. Racławicka 10 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.
5. Uczestnicy zajęć oraz interesanci w naszych pomieszczeniach używają maseczek ochronnych.

Zapraszamy
Dyrekcja i Pracownicy

 

 

Komentarze zamknięte.