Telefon: 91 4 691 639

Budżet

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwały budżetowej na 2017 rok nr XXV/593/16 dotacja dla MOK na 2017 r. została ustalona następująco:
1) dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 990 000 zł
2) dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000 zł  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/12 z dnia 30 stycznia 2017 r. zostały przyznane środki finansowe dla MOK w kwocie 13 235 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzenia w 2017 r.

Komentarze zamknięte.

займы онлайн