Telefon: 91 4 691 639

Budżet

ROK Dotacje z budżetu Miasta na bieżącą działalność – dotacja podmiotowa Dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą – dotacje celowe Dotacje z budżetu Miasta na działalność inwestycyjną
wykonanie 2012

892 740,00

20 000,00

80 000,00

wykonanie 2013

900 000,00

10 000,00

wykonanie 2014

910 880,00

10 000,00

80 000,00

wykonanie 2015

916 932,00

40 000,00

wykonanie 2016

983 368,00

wykonanie 2017

1 024 235,00

100 000,00

Plan 2018

1 000 769,00

12 000,00

100 000,00

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/12 z dnia 30 stycznia 2017 r. zostały przyznane środki finansowe dla MOK w kwocie 13 235 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzenia w 2017 r.

Komentarze zamknięte.

займы онлайн