Telefon: 91 4 691 639

Jarmark Świąteczny

A to, wraz z najlepszymi życzeniami, od naszych Pań Seniorek!
Wykonane pod kierunkiem p. Małgosi na Jarmark Świąteczny.
Zobacz więcej na 24Kurier.pl z dn. 23.03.2021. w mediach.

Komentarze zamknięte.