Telefon: 91 4 691 639

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2021

UPRAWNIENI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.
  2. Stypendia twórcze przyznawane będą w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
  3. Osoba ubiegająca się o stypendium twórcze musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
  4. Z możliwości ubiegania się o stypendium twórcze wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

Szczegółowe informacje stronach Wydziału Kultury UM Szczecin :

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11071.asp?soid=820AA6CC86434FC895BE0544079626C5

Komentarze zamknięte.