Telefon: 91 4 691 639

Informujemy, że Prezydent Miasta Szczecin ogłosił drugi nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2020.

  1. Wnioski ( do 22 kwietnia br.) mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.
  2. Stypendia przyznawane będą w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
  3. szczegółowe informacje :
    http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11071.asp?soid=8F95273DD2364CBBB04E1761BAF51C04

Komentarze zamknięte.