Telefon: 91 4 691 639

PROGRAM

XIX JESIENNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

13 grudnia 2014 r.

 9:30 ? 9:50 inauguracja Turnieju i sprawy organizacyjne

10:00 ? 10:50 ?Ten rzeczy niepokój? – spektakl Teatru Słowa PROSCENIUM

11:00 ? 11:50 próba recytatorów i rozgrzewka

12:00 ? 12:45 I Koncert Konkursowy

12:55 ? 13:35 II Koncert Konkursowy

13:45 ? 14:30 III Koncert Konkursowy

14:30 ? 15:30 przerwa obiadowa

15:30 ? 16:15 niespodzianka recytatorska

16:15 podsumowanie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom, indywidualne rozmowy Recytatorów z jurorami.

PROGRAM

DLA OBSERWATORÓW

XIX JESIENNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

13 grudnia 2014 r.

12:00 ? 12:45 I Koncert Konkursowy

12:55 ? 13:35 II Koncert Konkursowy

13:45 ? 14:30 III Koncert Konkursowy

REGULAMIN XIX JESIENNEGO
TURNIEJU RECYTATORSKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW
Szczecin, 13.12.2014 r.

PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĄŁ
ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ W WARSZAWIE
RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PAN

I. Konkurs adresowany jest do młodzieży będącej w wieku gimnazjalnym i mieszkającej w województwie zachodniopomorskim. W konkursie mogą brać udział osoby delegowane przez szkoły i placówki kultury oraz recytatorzy, którzy nie mają patrona.

II. Wykonawca prezentuje dwa utwory ? poezję i prozę ? przy czym chociaż jeden z tych tekstów musi pochodzić z literatury polskiej. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

PROSIMY O PODANIE NA KARCIE DOKŁADNEGO CZASU TRWANIA RECYTACJI (np.3′ 40”)

 Organizatorzy pragną uczulić wykonawców na fakt, iż Turniej jest konkursem recytatorskim i bardzo proszą o przestrzeganie czystości tej formy.

III. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia, wraz z potwierdzeniem akredytacji, w terminie do dnia 25.11.2013 r. (Akredytację można wpłacać także w dniu konkursu w biurze organizacyjnym Turnieju). Akredytacja wynosi 35 zł (w tym obiad dla recytatora). Wpłat prosimy dokonywać na konto:

BANK PeKaO S.A. II O SZCZECIN
95 1240 3927 1111 0000 4099 3674
z dopiskiem XIX JTR

IV. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

V. Osoby przyjęte do konkursu zostaną poinformowane o godzinie jego rozpoczęcia. Planowana godzina 9:30

VI. Przed konkursem odbędą się próby recytatorów oraz zajęcia warsztatowe, a po konkursie indywidualne rozmowy z jurorami.

VII. Jury powołane przez organizatora Turnieju będzie oceniać recytatorów wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

VIII. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

IX. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotograficzne i filmowe rejestrowanie przebiegu Turnieju, a także na ewentualne zamieszczenie zdjęć bądź nagrań filmowych z udziałem wykonawcy na stronie internetowej MOK.

karta zgłoszenia

 

Komentarze zamknięte.